Friday, February 01, 2008

വംശീയം

(This poem was nominated by UN as the best poem of 2006, Written by an African Kid)

When I born, I black
When I grow up, I black
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you gray

And you calling me colored??

(ഫോര്‍വേഡ് മെയിലുകളിലൊന്നില്‍ വന്നതാണ്. സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നി)

യക്ഷി

'നല്ല യക്ഷികളും ഉണ്ട്, അവര്‍ മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കില്ല' ജോണ്‍ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. ജോണ്‍ ആണു പറയുന്നത്. സത്യമായിരിക്കും. അവനു അറിയാത്...